Số 12, Dãy D, Lô Nhà vườn, P. Giang Biên, Q.Long Biên, Hà Nội